TR / EN / RU

KALİTE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

KOZTEK ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ olarak faaliyet gösterdiğimiz enerji sektöründe satışını yaptığımız her üründe ve hizmette müşteri memnuniyetini en önemli unsur olarak görmekteyiz. Bu amaçla aşağıdaki maddeler Çevre Politikamız olarak belirlenmiştir:

Koztek Elektrik,Yaşamın sürdürülebilirliğinin doğal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğunu biliyor. Çevre ve gelecek bilinciyle, faaliyetlerimizi belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çevreye zarar vermeden sürdürmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıklarımızın geri kazanım, yeniden değerlendirilmesi bertaraf ve azaltılması ile ilgili çalışmalar yaparak doğal kaynakların tüketimini azaltmayı amaçlar.Yasal ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesini taahhüt eder.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

KOZTEK ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ olarak faaliyet gösterdiğimiz enerji sektöründe satışını yaptığımız her üründe ve hizmette müşteri memnuniyetini en önemli unsur olarak görmekteyiz. Bu amaçla aşağıdaki maddeler Kalite Yönetim Sistemi Politikamız olarak belirlenmiştir:

Müşterilerimize faydalı hizmetler sunmak amacıyla, mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, öncelikle tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için;
Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır
Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve tabana yayılmasını sağlamak ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamak
ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek
Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,
Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktır.

Müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlamak ve bunları karşılayacak çalışmalar yapmak,
Ürün ve hizmetlerin arkasında olmak,
Sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaya ve güvenini kazanmaya yönelik çalışmalar yapmak,
Firma çalışanlarının huzur ve güvenini sağlayarak, hizmet kalitesini artırmak,
Müşterilerimize ve çalışanlarımıza verdiğimiz sözü tutmayı amaçlar.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

KOZTEK ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ olarak faaliyet gösterdiğimiz enerji sektöründe satışını yaptığımız her üründe ve hizmette müşteri memnuniyetini en önemli unsur olarak görmekteyiz. Bu amaçla aşağıdaki maddeler İş Güvenliği Politikamız olarak belirlenmiştir:

Yasal Mevzuat ve Şartlara Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde İnsan Sağlığını Korunmak,
İş sağlığı ve güvenliği amaç, hedef ve programlarımızı gerçekleştirmek için uygun ortam ve kaynakların kullanılmasını sağlayarak tüm paydaşlarımızın bilinçlendirilmesini, eğitimini ve sürekli gelişmesini sağlamak. Tüm faaliyetlerimizde ve yeni planlanan süreçlerde meslek hastalığı risklerini ve diğer tüm risklerin en aza indirilmesi için risk değerlendirmelerin yapılmasını sağlayarak tehlikeleri ortadan kaldırmayı amaçlar.